Загальна інформація

Робочі мови конференції: українська, англійська

Матеріали доповідей завантажуються під час  реєстрації (для іноземних представників є окрема форма реєстрації), яку необхідно пройти всім учасникам, незалежно від того чи будуть вони подавати доповідь. 

На вказану при реєстрації адресу електронної пошти усім будуть надіслані посилання в ZOOM для підключення до пленарного та секційних засідань

У разі виникнення труднощів із завантаженням файлу з доповіддю, можна його надіслати (як виключення) на електронну адресу srci.conf@hotmail.com .

Участь у конференції є безкоштовною.

Звертаємо увагу авторів на те, що доповіді приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

Важливі дати

10 травня 2024 – дедлайн подання тез доповідей;
15 травня 2024 – сповіщення про прийняття;
17 травня 2024 – робота конференції.

Правила оформлення

Формат  A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені і підготовлені в форматі Microsoft Word (* .doc або * .docx);

Поля – всі сторони 20 мм;

Шрифт – Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів);

Розмір шрифту – 12 пт;

Міжрядковий інтервал – 1.0;

Вирівнювання тексту – за шириною;

Абзацний відступ – 1,25 см;

Рисунки і таблиці – Необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, розмір 10, інтервал 1).
Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць і рисунків – вказати джерело ([1, с. 34], розробка автора; складено автором на основі [2, с. 45; 3, с. 76] і т.д.). Ілюстрації, також, необхідно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом (наприклад, Рис. 1. Індекс цифрової грамотності в Україні). Формат таблиць та рисунків: книжковий.

Формули – Повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows або MathType);

Посилання на літературу –  Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою;

Обсяг – від 4 до 10 сторінок.

Структурні елементи доповіді

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів), місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада – двома мовами (українською та англійською (Якщо матеріал доповіді написаний англійською мовою, то український переклад необов’язковий) – (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 10, напівжирний).
2. Назва доповіді – двома мовами (українською, англійською) (Якщо доповідь підготовлена а англійською мовою, то український переклад не обов’язковий) (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 12, напівжирний, всі прописні, до десяти слів).
3. Текст доповіді.
4. Список літератури (подається в кінці тексту статті у порядку цитування (біля кожного джерела, що містить посилання, необхідно вказувати дату звернення до ресурсу у форматі: дата звернення: дд.мм.рррр). Список літератури оформляється за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Текст доповідей не редагуються. Автори надісланих матеріалів відповідають за точність викладених фактів, цитат і покликань, а також за дотримання принципів академічної доброчесності й авторських прав.


Організатори залишають за собою право відхиляти матеріали, які подані невчасно або не відповідають вимогам і тематиці конференції.


Матеріали конференції будуть оформлені у вигляді колективної монографії з номером ISBN та присвоєнням ідентифікатора DOI.

ukУкраїнська