Ольга Єрмакова

Єрмакова Ольга Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України». Займається розробкою наукових засад регіональної інноваційної політики в контексті реалізації концепції сталого розвитку та блакитної трансформації економіки приморських регіонів, зокрема розвитку аквакультури. Розвинуто теоретичні основи глокалізації регіональних інноваційних систем,  сформовано методологію стратегування інноваційного розвитку регіонів, яка була презентована автором в Організації економічного співробітництва та розвитку, та на її основі було розроблено проєкт Стратегії інноваційного розвитку Одеської області. 

Автор понад 190 наукових праць, серед яких монографії, удостоєні державних нагород, публікації у фахових виданнях України та за кордоном, зокрема в країнах ЄС, Великій Британії, Японії, США. В 2023 р. виступила на Глобальній конференції ООН зі сталого розвитку. Член Національної спілки журналістів України та AcademiaNet – європейської бази даних висококваліфікованих жінок-науковиць.

ukУкраїнська