Катерина Мануілова

Катерина МАНУІЛОВА, доцент кафедри публічного управління та адміністрування  Одеського національного технологічного університету. Вона є гарантом освітньої професійної програми “Публічне управління та адміністрування” підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281“Публічне управління та адміністрування”.

З листопад 2020 року по теперішній час Катерина є експертом Українського Інституту розвитку освіти (дистанційна освіта). Нею опубліковано більше 150 робіт науково-методичного характеру. У 2017-2018 рр. була виконавцем у міжнародному проекті «Об’єднання територіальних громад в умовах поліетнічності», що реалізувався відповідно грантової умови між Асоціацією дослідників державного управління та міжнародним фондом «Відродження».

Сфера наукових інтересів Катерини охоплює різні аспекти публічного управління й адміністрування, місцевого самоврядування, децентралізації публічної влади в Україні та країнах ЄС, організаційно-правові засади й інструменти електронної демократії, е-уряду.

Scopus ID:57222275299

ORCID orcid. org /0000-0002-0721-7232

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=7fur6TMAAAAJ&sortby=pubdate

ukУкраїнська