Лариса Купінець

Лариса є головним науковим співробітником відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів ДУ «ІРЕЕД НАН України». Її наукові інтереси зосереджені на теорії сталого розвитку, інституціональному забезпеченні екологізації секторів національної економіки, механізмах і інструментах реалізації процесів екологізації економіки, теорії цифровізації процесів екологізації, формуванні системи інтегрованого управління природокористуванням та підвищення соціально-економічної ефективності використання природних ресурсів. 

Лариса доктор економічних наук, професор є авторкою близько 250 наукових праць, серед яких 26 монографії, в тому числі 2 особистих та 1 – з одним співавтором. Має 20-річий досвід викладацької роботи в ЗВО м. Одеси. Є офіційним міжнародним експертом ООН проєктів ПРООН в Україні,  офіційним експертом МОН з формування пріоритетних напрямків науково-технологічного розвитку, членом редакційної колегії збірника наукових праць «Економічні інновації», журналу «Економіка харчової промисловості» та збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса). Входить до числа членів громадської ради центрів природного землеробства.

ukУкраїнська