Наталія Клєвцєвич

Наталія Клєвцєвич — старший науковий співробітник Державної Установи «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» досліджує питання, що по’вязані з вдосконаленням інвестиційних процесів, стимулюванням інновацій, формуванням цифрового середовища підприємницької діяльності та розвитком економіки на національному та регіональному рівнях,  Наталія кандидат економічних наук, є автором майже 80 наукових праць, серед яких – монографії, публікації у фахових виданнях України та ЄС.

 Має досвід викладання курсів з державного регулювання економіки, організації діяльності суб’єктів господарювання на місцевому, регіональному та національному рівнях у вищих навчальних закладах Одеси. Останні наукові роботи присвячені розгляду питань пов’язаних з можливостями зростання економіки України на засадах циркулярності та цифрової трансформації, як одному із напрямів сталого розвитку.

ukУкраїнська