Олег Рубель

Олег Рубель є відомим вітчизняним науковцем, зробившим значний вклад в розвиток неоінституційної теорії економіки природокористування, розвиток економіко-екологічного забезпечення раціонального природокористування, доктор економічних наук, професор. Ним опубліковано 220 робіт, з яких 207 наукового, 13 навчально-методичного характеру, у тому числі у міжнародних рецензованих фахових виданнях 28 наукових праць. У якості завідувача відділу інтеграції науки освіти та бізнесу ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України», Олег здійснює керівництво держбюджетними науковими роботами. Він також є відповідальним виконавцем низки міжнародних проектів, керівником Національного контактного пункту Програми «Горизонт 2020» Середні та малі підприємства.


Олег приймає активну участь у громадській роботі: є вченим секретарем Чорноморського відділення Української Екологічної Академії наук; Членом Балканської Енвайроменальної Асоціації; головою Чорноморської Мережі громадських організації з 2016 р.; головою Інноваційного кластеру REED-BASE; членом технічної ради НПП «Тузлівські лимани» з 2015 р.; членом наукової ради Українського наукового центру екології моря; оглядачем Міжнародної комісії з захисту ріки Дунай з 2007 р. За внесок у вітчизняну науку та громадську діяльність Олег має державні нагороди та грамоти, був лауреатом премії Верховної Ради України (2010) та Національної Академії Правових наук України ім. Ярослава Мудрого (2020), нагороджений постановою Президії НАН України відзнаками НАН України «Талант, Натхнення, Праця» (2010) та «За наукові досягнення» (2020).


https://impeer.org.ua/departments/

ukУкраїнська