Світлана ХАДЖИРАДЄВА

Світлана ХАДЖИРАДЄВА є проректором з навчальної роботи Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку. Світлана запроваджує міжнародну сертифікатну програму «Базова підготовка медіаторів», а також авторські курси «Емоційний SOS – психосоціальна підтримка осіб, що потрапили в екстремальну життєву ситуацію» та «Медіація в публічному управлінні та адмініструванні». Вона також відповідальна за впровадження Освітньої програми двох дипломів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування між Державним університетом інтелектуальних технологій і зв’язку та Університетом Миколаса Ромереса (Литовська Республіка).  

Професор, доктор наук з державного управління, дійсний член Академії наук публічного управління та адміністрування. Під її керівництвом захищено 3 докторські та 14 кандидатських дисертацій. Вчена має понад 360 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з них 10 публікацій, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science (показники індексу Гірша – h-6).

Протягом останніх 10 років Світлана була координатором від України в міжнародних проєктах DAAD «Діалог Схід–Захід», займала керівні посади в системі Національної академії державного управління при Президентові України, органах публічної влади, зокрема очолювала Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби  Національного агентство України з питань державної служби (2020-2023 рр.).

Scopus Author ID: 57212673276

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2256-2579

ukУкраїнська