Юрій Скоренький

Юрій Скоренький – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Сфери діяльності: фізика систем з сильними кореляціями, системний аналіз, менеджмент проектів, цифровізація виробництва та культурної спадщини, застосування засобів розширеної реальності в освіті та бізнесі, популяризація науки.

Сайт: https://smart-dll.tntu.edu.ua

ukУкраїнська