Міжнародна науково-практична конференція “Сталий розвиток та цифрові інновації: сьогодення і майбутнє” організована за ініціативи провідного закладу  вищої освіти України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та ІТ  – Державним університетом інтелектуальних технологій і зв’язку (м. Одеса) та партнерами, які підтримали дану ініціативу та своєю участю зробили суттєвий внесок в організацію та проведення конференції.

Конференція присвячена Всесвітньому дню інформаційного суспільства та зв’язку (WTISD), який щороку проводиться під егідою Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU) 17 травня за різною тематикою.

У 2024 році основна тема WTISD: «Цифрові інновації для сталого розвитку».

Дана конференція – не є звичайною подію, вона має привернути увагу широкого кола зацікавлених сторін та окремих учасників до питань, що є надзвичайно важливими для усього світу.  Її метою є обговорення та формування бачення майбутнього для сталого розвитку, базованого на застосуванні цифрових інновацій.

Створивши подібний майданчик для взаєморозуміння, організатори конференції прагнуть консолідувати зусилля наукових та освітніх закладів,  організацій громадянського суспільства, приватного сектору та органів влади.

Для цього ми прагнемо націлити учасників конференції на обговорення впливу цифрових технологій на сталий розвиток, зокрема розглянути вплив цифрових технологій на процеси, що пов’язані з діяльністю людини в різних сферах, окреслити наявні та можливі загрози їх застосування, , а також існуючі підходи до соціального розвитку, відійшовши від політики, базованій виключно на теорії економічного зростання, основним показником якого є ВВП, як відображення суспільного добробуту.

Крім цього пропонується обмін досвідом та висвітлення міжнародних і вітчизняних практик щодо інноваційних цифрових рішень в проектах сприяння сталому розвитку.

Цілі конференції

Організатори ставлять наступні взаємодоповнювальні цілі конференції:

  1. Обговорити значення та впливи як позитивні, так і негативні, цифрових технологій на сталий розвиток.
  2. Зосередити дискурс на використання цифрових інновацій, орієнтованих на майбутнє та зростання добробуту, окресленого Цілями сталого розвитку.
  3. Окреслити можливі рішення та шляхи використання цифрових інновацій, направлених на подолання існуючих на цьому шляху перешкод та більш стійке економічне зростання.
  4. Створити нові альянси між учасниками конференції та іншими зацікавленими сторонами щодо участі у підготовці та реалізації спільних проєктів в рамках започаткованих програм Європейського Союзу.

Ця конференція має стати платформою для обміну ідеями, досвідом та практичними знаннями, сприяючи розвитку інноваційних рішень для досягненню сталого розвитку в цифрову епоху.

 На конференції будуть розглянуті наступні основні теми:         

**Секція 1. Цифрові технології і сталий розвиток** відкриває дискусію про інформаційні загрози та можливості для сталого розвитку, а також розглядає інновації в електронних комунікаціях та радіотехніці, а також цифрові технології, які можуть змінити парадигму сталого розвитку.

**Секція 2. Цифрова економіка і партнерство** фокусується на важливій ролі циркулярної економіки для сталого розвитку та партнерства науки, освіти і бізнесу в питаннях розвитку ІТ-індустрії України, а також важливості інфраструктури та інновацій для розвитку регіональних екосистем. Крім цього будуть обговорюватися питання цифрових інновацій в розумних містах і громадах.

**Секція 3.  Практики інноваційних цифрових рішень в проєктах сприяння сталому розвитку** присвячена висвітленню досвіду застосування цифрових технологій для забезпечення продовольчої безпеки та штучного інтелекту для вирішення суспільних потреб, інноваційним рішенням боротьби з відходами, а також інклюзивним освітнім технологіям, інноваціям в медицині та інших галузях. 

Організація заходів конференції

Конференція складається з  пленарного та заключного засідання  і 3-х тематичних секцій. У Пленарному засіданні, яке відбуватиметься в Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку та доступне усім зареєстрованим учасникам в ZOOM (вони отримають відповідне посилання на вказані при реєстрації адреси електронної пошти).

Доповідачі виступатимуть у змішаному режимі (офлайн та онлайн) або виступ буде записаний заздалегідь.

ukУкраїнська